JURIDISK MERKNAD

Ved å gå inn på websidene til Cargotec Corporations forretningsområde Hiab (heretter omtalt som "Hiab") på webshop.hiab.com, eller noen av undersidene (heretter omtalt som "webområdet"), godtar du følgende betingelser. Du må ikke gå inn på webområdet hvis du ikke godtar alle følgende betingelser.

Begrenset lisens
I henhold til betingelsene i dette dokumentet og i alle gjeldende lokale lover og forskrifter gir Hiab deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig og begrenset rett til å gå inn på, bruke og vise dette webområdet og tilhørende materiell kun til din personlige bruk. Denne godkjenningen er ikke en overdragelse til webområdet og materiellet det inneholder, og er underlagt følgende begrensninger: (i) du må bruke, på alle kopier av webområdet og materiellet, alle opphavsrettslige og andre proprietære erklæringer fra Hiab; og (ii) du kan ikke modifisere, distribuere, overføre eller lagre webområdet eller materiellet på noen måte eller reprodusere eller offentliggjøre eller på annen måte bruke webområdet og materiellet til offentlige eller kommersielle formål, unntatt slik det er uttrykkelig tillatt i dette dokumentet.

Copyright
Innholdet på webområdet er Copyright © Cargotec Corporation 2017. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig angitt her, er reservert.

Varemerker
Varemerket "Hiab" og alle andre varemerker for Hiab eller deres datterselskaper så vel som produktnavn, logoer, kommersielle symboler, handelsnavn, slagord enten de er registrert eller ikke, og tjenester er varemerker for Cargotec Corporation. Din tilgang til dette webområdet skal ikke tolkes som innvilgelse av, som konsekvens, hindring eller på annen måte, en lisens eller rettighet til å bruke noen merker som vises på webområdet uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hiab.

Modifisering av side
Hiab forbeholder seg retten til å endre eller modifisere webområdet eller trekke tilbake tilgang til det når som helst med eller uten varsel.

Ansvarsfraskrivelse
Innholdet på dette webområdet er gitt på "som det er"- og "som tilgjengelig"-basis. Bruken av informasjoner, verktøy og tjenester på dette webområdet skal skje på brukerens eget ansvar og Hiab gir ingen garantier av noe slag om nøyaktigheten eller funksjonaliteten til slike informasjoner, verktøy eller tjenester. Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, i forbindelse med tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet på dette webområdet.

Ansvarsbegrensning
Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov skal Hiab ikke være ansvarlig for eventuelle direkte skader, indirekte skader, spesielle skader eller følgeskader, tapt fortjeneste eller for driftsavbrudd som oppstår gjennom bruk av eller manglende evne til å bruke denne tjensten, selv om Hiab er blitt underrettet om slike skader. Hiab skal ikke være ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, forsinkelser eller feil på dette webområdet, og skal ikke være forpliktet til å varsle brukere når informasjon er oppdatert. Hiab er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som skyldes din bruk av data eller tjenester på dette webområdet eller data som brukeren har lagt inn på webområdet.

Koblinger
Hiab påtar seg ikke noe ansvar og gir ingen garantier av noe slag for materiell som er laget eller publisert av tredjeparter sojm dette webområdet har en kobling til.

Informasjonskapsler (cookies)
Hiab kan plassere informasjon på din datamaskinen for å gi oss mulighet til å identifisere brukere av nettstedet. Denne informasjonen omtales vanligvis som informasjonskapsler (engelsk "cookies"). Informasjonskapsler gir Hiab informasjon om når og hvordan en bruker har benyttet nettstedet, og hjelper også Hiab til å forbedre nettstedet. Bruken av informasjonskapsler er vanlig og benyttes i dag på mange ulike nettsteder. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller ønsker å bli informert om når de blir plassert, kan du sette din nettleser til å gjøre det (denne type funksjonalitet støttes i dag av de aller fleste nettlesere).

Innsendte data
Hiab personvernpolicy-side viser hvordan Hiab vil vedlikeholde og bruke personlige data du gir fra deg når du besøker dette webområdet. For alle andre innsendinger av informasjon eller innhold av deg, gjelder følgende betingelser.

Ved å sende inn informasjon eller materiell (f.eks. tilbakemeldinger, data, svar, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, ordrer, forespørsler eller lignende) til Hiab, for eksempel via e-post eller via dette webområdet, godtar du at: (i) materiellet ikke vil inneholde noe element som er ulovlig, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, fornærmende, plagsomt eller truende, eller på annen måte uegnet for publisering; (ii) du vil ta hensiktsmessige skritt for å skanne og fjerne eventuelle virus eller andre skadelige eller ødeleggende elementer før du sender noe materiell; (iii) du eier materiellet eller har den ubegrensede rett til å sende det til oss, og Hiab kan publisere materiellet og/eller innlemme det eller andre konsepter beskrevet i det i våre produkter uten kompensasjon, bruksbegrensning, kildebekreftelse, ansvar eller forpliktelse; og (iv) du godtar å ikke gå til sak mot oss med hensyn til materiellet du sender inn, og du godtar å holde oss skadesløse hvis noen tredjepart går til sak mot oss med hensyn til materiellet du sender inn.

Copyright © Cargotec Corporation 2017

Personvernpolicy